ระบบน้ำร้อนสำหรับใช้กับ  โรงแรม, โรงพยาบาล , โรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้น้ำร้อนจำนวนมากๆ

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ Solahart  Closed  Circuit System (ระบบปิด) จะได้น้ำร้อนที่ร้อนสม่ำเสมอ อายุการใช้งานยาวนาน เป็น

พลังงานฟรีจากแสงอาทิตย์ ใช้งานร่วมกับเครืองทำน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงาน " TURBORA "Heat pump ประหยัดค่าใช้จ่ายมากเมื่อเทียบกับ

ใช้ Electrics Heater จะเสียค่าไฟฟ้าเพียง 1 ใน 4 ของค่าไฟฟ้าที่ผลิตน้ำร้อนจาก Heater

(หากสนใจสอบถามรายละเอียด ที่คุณอิสรีย์ 081-8064445)

 

                                                                      **************************************

เครื่องทำน้ำร้อน Heat pump สระว่ายน้ำ

ด้วยความต้องการที่แตกต่างกัน PAC จึงได้พัฒนา PAC Pooltemper ขึ้น เพื่อช่วยปรับอุณหภูมิน้ำในสระให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน ประหยัดพลังงานและพื้นที่การติดตั้ง ด้วยการทำงานแบบ ฮีตปั๊ม ทำให้ PAC Pooltemper เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มและลด อุณหภูมิ โดยมีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานที่ต่ำที่สุด

 

 

 

 

New layer...
New layer...
expand_less